Stále obľúbená zalievaná káva, čiže turek. Naučte sa ho pripraviť čo najlepšie

Pozvanie na kávu je dodnes vnímané ako priateľské gesto spojené s pohodou..Za kávu vlastne vďačíme  Turkom . Ich pustošivé ťaženie Európou skončilo až v septembri roku 1863 v rozhodujúcej bitke pri Viedni. Súčasťou vojnovej koristi bolo vtedy i mnoho vriec kávy